Termékdíj

NYOMDAI TERMÉKDÍJ INFORMÁCIÓK
 
A reklámhordozó papírok termékdíj tétele 85,-Ft/kg. Ez egy adó, melyet a gyártó, (jelen esetben nyomdánk) köteles beszedni a megrendelőtől és befizetni adó gyanánt. A termékdíj alapja a termékdíj köteles termék tömege. A termékdíj áfa köteles. A termékdíjat nem szabad az árba beépíteni, ezért kötelezően külön sorba kell feltüntetni a számlán + záradékszövegben is (törvény szerint) szerepelni fog.
 
Reklámhordozó papírnak minősülnek a gazdasági reklámot tartalmazó termékek közül a következők:
– prospektus, katalógus, ami az adott cég termékeik, szolgáltatásait hivatott bemutatni, reklámozni minden szórólap, mérettől függetlenül
– újságok, napi; – heti vagy havi lapok és egyéb (akár szakmai) folyóiratok, kiadványok ha teljes nyomtatott felületre vetítve a gazdasági reklám az 50%-ot meghaladja
 
Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:
 
– a kiadványként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50 %-ban nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap
– a közhasznú szervezet, állam, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap
– a könyv, tankönyv
– levélpapír, boríték, névjegykártya és egyéb a cég tevékenységéhez használatos bizonylatok nem minősülnek reklámhordozó papírnak, még akkor sem, ha tartalmaznak cég adatokat
Szintén nem köteles az egyes vendéglátó egységekben használatos cég logóval ellátott szalvéta, étlap
 
A megrendelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megrendelt kiadvány termék díjköteles-e vagy sem. Ebben az esetben ennek mind anyagi és erkölcsi következményeit is köteles viselni.
  
LETÖLTHETŐ NYILATKOZAT A NYOMDAI TERMÉKDÍJRÓL